geodesy

geodesy
n
геодезія
- space geodesy

Англійсько-український словник авіаційних термінів / Уклад.: Р.О. Гільченко. - К.: НАУ. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?
Synonyms:
(on a large scale, as when the curvature of the earth is taken into account)


Look at other dictionaries:

 • Geodesy — (pronEng|dʒiːˈɒdɪsi [OED] ), also called geodetics, a branch of earth sciences, is the scientific discipline that deals with the measurement and representation of the Earth, including its gravitational field, in a three dimensional time varying… …   Wikipedia

 • Geodesy — Ge*od e*sy, n. [Gr. ?; ge a, gh^, the earth + ? to divide: cf. F. g[ e]od[ e]sie.] (Math.) That branch of applied mathematics which determines, by means of observations and measurements, the figures and areas of large portions of the earth s… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • geodesy — 1560s, surveying, from Mod.L. geodaesia, from Gk. geodaisia division of the earth; ultimately from ge earth + stem of daiein divide …   Etymology dictionary

 • geodesy — ► NOUN ▪ the branch of mathematics concerned with the shape and area of the earth or large portions of it. DERIVATIVES geodesist noun. ORIGIN Greek ge daisia, from g earth + daiein to divide …   English terms dictionary

 • geodesy — [jē äd′ə sē] n. [Gr geōdaisia < gē, the earth + daiein, to divide < IE base * dā , dā(i) , to divide > TIDE1] the branch of applied mathematics concerned with measuring, or determining the shape of, the earth or a large part of its… …   English World dictionary

 • geodesy — geodesist, n. /jee od euh see/, n. the branch of applied mathematics that deals with the measurement of the shape and area of large tracts of country, the exact position of geographical points, and the curvature, shape, and dimensions of the… …   Universalium

 • geodesy —   n. mathematical study of the earth, its shape, measurements, etc., and the position and area of points and parts of its surface.    ♦ geodete, geodesist, n. student of geodesy.    ♦ geodetic,    ♦ geodesic, a. making allowance for earth s… …   Dictionary of difficult words

 • geodesy — geodezija statusas Aprobuotas sritis geodezija apibrėžtis Mokslo ir gamybinės veiklos sritis, apimanti visos Žemės ar jos dalies formos bei dydžio tikslinimą, gravitacinio lauko bei erdvinės taškų padėties Žemės paviršiuje (virš ar žemiau šio… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • geodesy — geodezija statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Mokslas, tiriantis išorinį gravitacijos lauką, Žemės formą ir su jos tyrimu susijusius matavimus bei jų taikymą inžineriniams uždaviniams spręsti, kitų Saulės sistemos kūnų… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • geodesy technologist — geodezijos technologas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Technologas, kuris, bendradarbiaudamas su topografu, vietovėje arba naudodamas aerofotonuotraukas renka duomenis apie privačios arba valstybinės teritorijos konfigūraciją, matmenis ir …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

 • geodesy — noun Etymology: Greek geōdaisia, from geō ge + daiesthai to divide more at tide Date: 1853 a branch of applied mathematics concerned with the determination of the size and shape of the earth and the exact positions of points on its surface and… …   New Collegiate Dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”